-27

 -27


    -27 ( 1927,   56--32),

,  
DP-28 

. 12

1927 , 10 .

21 1927

.

 

c :  
No photo
0
.
.
No photo
0
.
.